Sayın Kaymakamımız Mustafa İLHAN, Kemav Başkan Yardımcısı Dr.Feridun Çelikmen, Kemav Yöneticisi Aytül Erdoğdu ve Kemaliyemizin doğaya gönül vermiş vatandaşları 38.Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları festivali kapsamında çerez mevkisinden başlayıp bülbül deresi boyunca 4 km parkurda doğa yürüyüşü yaptılar.
 
İSAY2 Galeri