T.C.
KEMALİYE KAYMAKAMLIĞI
 
 
ETİK KURULU KARARI
 
 
Karar No      : 2019/01
Karar Tarihi : 20/03/2019
               
 
          Kemaliye Kaymakamlığı Etik Komisyonu Kaymakam Mustafa İLHAN Başkanlığında;  İlçe Yazı İşleri Müdür V. Mesut CANLITÜRK, İlçe Özel İdare Müdürü Halil İbrahim BALİ’nin iştirakiyle 20/03/2019 tarihinde saat 10:00’ da Kaymakamlık Makam Odasında toplanarak, Etik Kurulu Faaliyetleri ve 25 Mayıs 2019 tarihide başlayacak olan Etik Haftası ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.
 
1-5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 29. maddesine göre oluşturulan Kemaliye Kaymakamlığı Etik Komisyonu söz konusu yönetmenliğini uygulamasının ve uyulması gereken kuralların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere duyurulmasına ve personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak görevi kapsamında komisyona yapılan başvuruların değerlendirilmesine,
 
2-25-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanacak "Etik Haftası" çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının  "Etik Davranış İlkeleri" konusunda bilgilendirmesine,
 
3-Konuyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca Hizmet İçi Eğitim Programlarına yer verilmesine, bu hususta eğitimin sağlanmasına,
 
 4-Kurumlarda göreve yeni başlayan personellerle, özlük dosyalarında imzalı “Etik Sözleşme Belgesi” bulunmayan personellere  “Etik Sözleşme Belgesi”nin imzalattırılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmesine,
 
5-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesi gereği, Disiplin Kurulu’na intikal eden etik davranış ilkelerine aykırılığı iddia edilen şikâyetlerde, konunun etik ilkelere uygun olup olmadığının Komisyon marifetiyle incelendikten sonra oluşan görüşün Disiplin Kurulu’na bildirilmesine,
 
6-Yönetmeliğin “Etik davranış ilkelerine uyma” başlıklı 23. maddesi 2. fıkrası gereğince İlçemizde görevli personelin Etik Sözleşmeleri eksik olanların “Etik Sözleşmelerinin” imzalatılarak, özlük dosyasına konulmasının sağlanmasına,
  
7- Kamu Hizmetlerini belirleyen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütülmeleri için Kamu Kurum ve Kuruluşların Kamu Hizmet Standartları Formunun güncel olarak tutulmasına;
 
8- Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Kaymakamlık web sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
 
Mustafa İLHAN                             Mesut CANLITÜRK                          Halil İbrahim BALI
Kaymakam                                   İlçe Yazı İşleri Müdür V.                   İlçe Özel İdare Müdürü
Etik Komisyonu Başkanı                            Üye                                                  Üye