Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) 2018 yılında açtığı “Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Kemaliye Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kalkınma ajansı tarafından desteklenmeye layık görüldü. Projemiz 1 Ocak 2019’da resmen hayata geçmeye başladı. 16 ay sürecek projenin amacı “Kemaliye'de yasayan farklı yaş gruplarından çocuk ve gençlerin, yaşadıkları yöreyi, sahip oldukları kültür varlıklarını ve tarihsel, kültürel ve doğal çeşitliliği daha yakından tanımalarını, özümsemelerini ve güçlü bir koruma bilincine sahip olmalarını sağlamak.” Bu kapsamda, proje boyunca Kemaliye’de ve İstanbul’da eş zamanlı yürütülecek çalışmalarla Kemaliye’de çocuklara ve gençlere hitap eden, hem merak uyandırıcı hem de öğretici kültür rotaları oluşturulacak; ortaokul öğrencileri üniversiteli gönüllüler eşliğinde bu rotalar üzerinde kültür turlarına katılacak ve öğrendikleri bilgileri sanatsal çalışmalarla pekiştirecekler. Ayrıca projenin sonunda, oluşturulacak rotalar kalıcı ve sürdürülebilir olabilsin diye bilgilendirme levhalarıyla donatılacak, çocuklara ve gençlere hitap edecek Kemaliye kültür varlıkları temalı eğitim kitleri hazırlanacak ve mevcut Kemaliye tanıtım materyallerini yeni verilerle destekleyecek bir mobil uygulama ile kitapçıklar üretilecek. 16 ay boyunca, projeye en az 150 orta öğrenim, 50 de üniversite öğrencisinin katılması planlanıyor. Ayrıca Kemaliye halkı da proje çalışmalarına katılarak yöreye ilişkin bilgi ve deneyimlerini genç kuşağa aktaracak. Projenin nihai amacı; projenin, Kemaliye’de kamu kurumları ve başta Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı olmak üzere , projeye teknik destek sağlayan Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın , STK’ların işbirliğinde uzun yıllar devam etmesini sağlayacak altyapının kurulması. Böylece ülke turizminin son yıllardaki parlayan yıldızlarından Kemaliye’nin tarihi, doğal ve kültürel mirası genç kuşağın bilinçli ellerinde vb. korunarak geleceğe aktarılacak, çocuklar ve gençler sahip oldukları değerlerin ve kültür zenginliğinin bekçisi olacaklar. Projemiz ilçemize hayırlı olsun.
 
İSAY2 Galeri